Käyttöehdot - Forecan verkkosivustot

Nämä käyttöehdot (“Ehdot”) koskevat Foreca Oy:n (Y-tunnus: 1084243-9) (“Foreca”) kehittämiä verkkosivustoja, joiden oikeudet Foreca omistaa, kuten www.foreca.fi tai vastaavat (“Sivusto”).

Avaamalla Sivuston, mukaan luettuina mitkä tahansa Sivuston kautta tarjotut palvelut, ja/tai käyttämällä Sivustoa, käyttäjä hyväksyy nämä Ehdot, jotka sitovat käyttäjää. Foreca pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa tekemällä muutokset suoraan tälle sivustolle. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen tällaiset päivitetyt Ehdot käyttämällä Sivustoa tällaisen Ehtoihin tehdyn muutoksen jälkeen. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä Ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta avata tai käyttää Sivustoa.

Foreca tarjoaa Sivuston ilmaiseksi sellaisena kuin se kulloinkin on saatavilla. Foreca on käyttänyt kaikki kohtuulliset keinot varmistaakseen sen, että kaikki Sivuston kautta tarjotut tiedot ovat oikeita julkaisuhetkellään. Sivuston tarjoamia tietoja päivitetään ja muutetaan jatkuvasti.

Kaikki Sivustoon ja kaikki Sivuston välityksellä saatuihin tietoihin ja aineistoihin liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien rajoituksetta tavaramerkit, tekijänoikeudet sekä luettelosuoja ja tietokantasuoja) kuuluvat Forecalle ja Forecan lisenssinhaltijoille. Käyttäjällä ei ole oikeutta muuttaa, muunnella, poistaa, kopioida, julkaista, saattaa yleisön saataviin tai siirtää mitään immateriaalioikeuksien kohteita (mukaan lukien rajoituksetta logot, kuvat tai tiedot). Käyttäjän oikeus käyttää Sivustoa rajoittuu ainoastaan käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön. Foreca pidättää kaikki muut paitsi tässä nimenomaisesti myönnetyt oikeudet.

FORECA EI ANNA MITÄÄN (SUORAA TAI EPÄSUORAA) SIVUSTOON TAI SIIHEN LIITTYVÄÄN TIETOON TAI AINEISTOON LIITTYVÄÄ TAKUUTA. MISSÄÄN TAPAUKSESSA FORECA EI OLE VASTUUSSA KÄYTTÄJÄLLE TAI MILLEKÄÄN KOLMANNELLE OSAPUOLELLE MISTÄÄN VÄLITTÖMÄSTÄ, VÄLILLISESTÄ, SATTUMANVARAISESTA, SEURANNAIS-, RANGAISTUKSENLUONTEISESTA TAI ERITYISESTÄ VAHINGOSTA. FORECA EI MYÖSKÄÄN OLE VASTUUSSA KÄYTTÄJÄLLE TAI KOLMANNELLE OSAPUOLELLE MISTÄÄN SIVUSTON TAI SIVUSTON VÄLITYKSELLÄ TARJOTUN TIEDON TAI AINEISTON KÄYTÖSTÄ TAI VÄÄRINKÄYTÖSTÄ SEURAAVISTA TAPPIOISTA TAI TULONMENETYKSISTÄ.

Mikäli minkä tahansa näistä Ehdoista katsotaan olevan ristiriidassa sellaisten soveltuvan lain säännösten kanssa, joista ei voida sopia toisin, tällaiset ehdot muutetaan ja niitä tulkitaan siten, että ne parhaiten täyttävät alkuperäisen ehdon tarkoituksen lain sallimaan enimmäislaajuuteen ja jäljelle jääneet ehdot näistä Ehdoista jäävät voimaan sellaisinaan.

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä

Tietosuoja

Tutustu myös tietosuojakäytäntöömme: https://www.foreca.fi/tietosuojakaytanto

Yhteystiedot

Foreca Oy, Keilaranta 1, 02150 Espoo, Suomi, Puh. +358 20 1101 70. Yhteydenotot: https://corporate.foreca.com/fi/ota-yhteytta

Huomatkaa, että käyttäjän viestintäpalveluiden tarjoaja saattaa veloittaa käyttäjää Sivuston käyttämisestä esimerkiksi tiedonsiirtokulujen osalta. Lisätietojen saamiseksi käyttäjää kehotetaan olemaan yhteydessä viestintäpalveluiden tarjoajaansa.