Mainos latautuu…
Sääuutiset ja blogi> Forecalta uusi sähkön hintapuntari – ennakoi pörssisähkön hintoja…
Uutiset |

Forecalta uusi sähkön hintapuntari – ennakoi pörssisähkön hintoja jopa 10 päivää eteenpäin

Tuulivoimaloita
Tuulisina päivinä sähkön hinta on keskimäärin edullisempaa. Kuvituskuva: Suomen Tuulivoimayhdistys ry.

Foreca on julkaissut sähkön hintapuntarin, joka ennakoi miten sää tulee vaikuttamaan pörssisähkön tuntihintoihin 10 päivää eteenpäin. 

Forecan kehittämä uusi Sähkön hintapuntari arvioi tuuli- ja lämpötilaennusteiden perusteella tuulivoiman tuotantoa ja lämmityssähkön kulutusta Suomessa, sillä niillä molemmilla on merkittävä vaikutus pörssisähkön hintojen muodostumiseen.

Energia-alan ammattilaiset ovat käyttäneet sääennusteita pitkään ennustaakseen sähkön tuotantoa ja kulutusta. Hintapuntarin avulla myös kuluttajat voivat nyt ennakoida sähkön spot-hintojen tulevaa kehitystä jopa 10 päivää etukäteen.

Kun pörssisähkön todelliset hinnat tiedetään käytännössä vain noin vuorokauden etukäteen, hintapuntarin avulla voidaan ennakoida ja ajoittaa suuremmat sähkönkäyttötarpeet paremmin, kuten milloin sauna tai sähköauton lataus kannattaa laittaa päälle.

Sähkön hintapuntarista näkee muun muassa tuulivoimaennusteen, lämmityssähkön kulutuksen ennusteen ja arvion niiden vaikutuksesta pörssisähkön hintaan.
Sähkön hintapuntarista näkee muun muassa tuulivoimaennusteen, lämmityssähkön kulutuksen ennusteen ja arvion niiden vaikutuksesta pörssisähkön hintaan. Kuva: foreca.fi

Sähkön hintapuntari sai alkunsa suomalaisten kipuillessa korkeista sähkön hinnoista

Pörssisähkösopimukset ovat yleistyneet ja keskustelu sähkön käytön ajoittamisesta hinnan mukaan käy kiivaana eri foorumeilla. Käytännössä pörssisähkön hinnat tiedetään korkeintaan vuorokauden eteenpäin, eikä aamupäivällä tiedetä vielä edes huomisen hintoja.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Artikkeli jatkuu

– Meille tuli kyselyitä palveluidemme käyttäjiltä, että eikö Foreca voisi ennustaa tuulivoiman tuotantoa kun kuitenkin ennustamme tuulta useita päiviä eteenpäin, kertoo Forecan kuluttajapalveluiden kaupallinen johtaja Tuomas Reivinen.

Forecan kehitystiimin päätettyä alkaa työstämään käyttäjien toivetta, esiin nousi monta muutakin asiaa mitkä olisi hyvä ottaa huomioon.

– Ensin meillä oli ajatus laittaa tuulivoimaloiden sijainnit näkyville tuulikarttoihimme, jotta ihmiset voisivat nähdä milloin tuuliolosuhteet ovat sähkön tuotannon kannalta suotuisat. Pian kuitenkin havahduimme siihen, että käyttäjien varsinainen tarve oli saada tietää alentaako tuulisuus sähkön hintaa tulevina päivinä, eikä pelkästään sitä kuinka kovaa tuulivoimaloiden siivet tulevat pyörimään, Reivinen taustoittaa.

Forecalla on pitkällinen kokemus datatieteistä sään ennustamisessa. Nyt sään ennustamisesta tuttuja menetelmiä päätettiin hyödyntää sähkön tuotannon ja kulutuksen ennustamiseen, jotta sähkön hintavaikutukseen päästäisiin käsiksi.

Tuulivoimapuistojen tuotantoasteet näkyvät Sähkön hintapuntarin yhteydessä. Isommat pallot kuvaavat tuotantokapasiteetiltaan isompia puistoja. Pallojen vihreä sävy kuvaa puolestaan niiden tuotantoastetta kunkin sijainnin paikallisen tuulen mukaan ennustettuna. Taustakartan värit näkee joko tuulen nopeuden tai lämpötilan perusteella.
Tuulivoimapuistojen tuotantoasteet näkyvät Sähkön hintapuntarin yhteydessä. Isommat pallot kuvaavat tuotantokapasiteetiltaan isompia puistoja. Pallojen vihreä sävy kuvaa puolestaan niiden tuotantoastetta kunkin sijainnin paikallisen tuulen mukaan ennustettuna. Taustakartan värit näkee joko tuulen nopeuden tai lämpötilan perusteella. Kuva: foreca.fi

Tuulivoiman tuotannon kasvu laskee sähkön hintaa – ja nyt sen ennustetta voi seurata kuka tahansa

Kun tuulivoiman tuotanto kasvaa, myytävän sähkön määrä lisääntyy ja pörssisähkön hintaan tulee laskupainetta. Hintapuntari ennakoikin sään alentavan sähkön hintaa tuulisena päivänä, kun suurin osa Suomen tuulivoimatuotannon kapasiteetista ennustetaan olevan käytössä.

Foreca laskee ennusteessaan tuulivoimapuistojen tuotantoasteet, eli kuinka suuri osa tuulivoimaloiden maksimikapasiteetista on käytössä niiden paikallisella tuulen nopeudella.

Foreca ennustaa tuulen nopeutta tuulivoimaloiden napakorkeudelta.
Foreca ennustaa tuulen nopeutta tuulivoimaloiden napakorkeudelta. Ennusteessa huomioidaan myös tuulivoimaloille ominaiset tehontuottokäyrät. Kuvituskuva: wpd windmanager Suomi Oy.

Tuulivoimalat sijaitsevat pääosin Suomen länsirannikolla, mutta tuuliennusteiden tarkasteleminen vain yhdestä siellä suunnalla olevasta pisteestä ei anna riittävää kuvaa koko Suomen tuulivoiman tuotannosta.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Artikkeli jatkuu

– Liityimme Tuulivoimayhdistyksen jäseniksi ja saimme sitä kautta tietoon tuulipuistojen sijainnit ja niiden tuotantokapasiteetit. Tuulivoimaennusteemme lasketaankin jokaisen tuulipuiston kohdalta erikseen, jotta saimme kehitettyä tarkan ennustemallin, Reivinen kertoo.

Normaalisti sääpalveluissa tuulet ennustetaan 10 metrin korkeudelle. Tuulivoimaloiden siivet pyörivät kuitenkin korkeammalla, jossa tuulee ihan eri tavalla. Tuulivoiman ennusteessa käytetäänkin 100 metrin korkeudelle ennustettuja tuulia, jotta ne vastaisivat paremmin tuulivoimaloiden keskimääräistä napakorkeutta.

Ennusteessa huomioidaaan myös tuulivoimaloille ominaiset tehontuottokäyrät, sillä tuulivoimalan tuotanto ei muutu ihan suoraviivaisesti tuulen nopeuden kasvaessa.

Karkeasti ottaen tuotanto kasvaa melko lineaarisesti täyteen tehoon tuulen nopeuden kasvaessa noin 3 m/s lukemista noin 10 m/s lukemiin, mutta kovilla myrskytuulilla tuulipuistojen tehoa joudutaan puolestaan rajoittamaan tai jopa lakkauttamaan. 

Teoreettista maksimikapasiteettiakaan ei käytännössä kuitenkaan koskaan täysin saavuteta, vaikka tuuliolosuhteet olisivatkin otolliset.

Nyt kehitetty tuulivoimatuotannon ennustemalli on osoittautunut yhtä tarkaksi kuin parhaimmat ennustamismenetelmät yleensäkin. Mutta kuten sääennusteissa ylipäänsä, ennustettavuus heikkenee mitä pidemmälle tulevaisuuteen katsotaan, kun luonnon arvaamattomat muuttujat alkavat kertaannuttamaan pientäkin virhemarginaalia.

Se on aina hyvä pitää mielessä, vaikka ennusteet ovatkin päteviä.

– 10 päivän päähän ulottuva ennuste on epävarmuudestaan huolimatta silti paras mahdollinen saatavilla oleva tieto tulevaisuudesta. Kaikki mahdollinen tieto on varmasti monille tarpeen. Ja toisaalta, ennuste myöskin tarkentuu tarkasteltavaa ajan hetkeä lähestyttäessä, Reivinen huomauttaa.

Lämmityssähkön kulutus nostaa sähkön hintaa – tämän huomioi myös sähkön hintapuntari

Kiinteistöjen lämmitykseen käytettävän sähkön kulutuksen kasvaessa, sähkön hintaan kohdistuu nousupainetta. Kylmän sään aikana sähkön hintaennustetta korjataankin sen perusteella, ennustetaanko kiinteistöjen lämmitykseen käytettävän enemmän tai vähemmän sähköä kuluvan vuodenajan keskiarvoon verrattuna. Esimerkiksi kuukauden keskiarvoon nähden selvästi kylmemmillä lämpötiloilla hintapuntari ennakoi sään nostavan sähkön hintaa.

Näin pakkasen kiristyminen tai sään lauhtuminen näkyy hintapuntarissa herkemmin talvella, koska lämpötilat eivät niinkään vaikuta sähkön hintoihin kesällä, kun kiinteistöjä ei tarvitse enää lämmittää.

Talvella suuri lämmitystarve ja suuri tuulivoiman tuotanto puolestaan kumoavat toistensa päinvastaiset sähkön hintavaikutukset. Yleensä juuri kovimmilla pakkasilla on kuitenkin tyyntä.

Auringonlasku pakkassäässä.
Kovalla pakkasella kiinteistöjen lämmitykseen kuluu merkittävä osa Suomessa kulutettavasta sähköstä. Kuvituskuva: Markus Mäntykannas, Helsinki, 26.12.2021

Yleisenä nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että lämpötilan laskeminen yhdellä asteella kasvattaa lämmitystehon tarvetta Suomessa noin 150 megawattia. Forecan kehittämä algoritmi tuottaa keskimäärin varsin lähelle tätä nyrkkisääntöä vastaavia kulutusennusteita, mutta hieman yksityiskohtaisemmin.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Artikkeli jatkuu

Ennusteessa huomioidaankin muun muassa isoimpien asutuskeskusten painoarvo ja niiden lämpötilat erikseen, koska lämpötilojen alueelliset erot vaikuttavat koko maan asuntojen ja muiden kiinteistöjen yhteenlaskettuun sähkölämmitystarpeeseen.

– Ennustamiseen käytettävien algoritmien kehitys on Forecan teknisen tiimin ydinosaamista, joten saimme nopeasti kehitettyä todella hyvät ennustemallit lukuisia luotettavia tietolähteitä hyödyntäen, Reivinen iloitsee.

On kuitenkin hyvä huomioida, ettei hintapuntari ainakaan toistaiseksi ota huomioon kaikkia sähkön hintaan vaikuttavia tekijöitä, kuten sähkön vientiä ja tuontia, ydin- ja vesivoiman tuotantomääriä, tai muuta sähkön kulutusta kuin lämmityssähkö. Hintapuntari voikin näyttää tuuli- ja lämpötilaennusteiden mukaan keskimääräistä edullisempaa sähkön hintaa, mutta muut tekijät voivat kuitenkin nostaa sähkön hinnat silti korkeiksi.

– Hintapuntari huomioi siis vain Suomen sään vaikutuksen sähkön hintatasoon. Se on kuitenkin juuri se mikä aika paljon vaihtelee päivästä ja tunnista toiseen, Reivinen sanoo.

Forecan perusperiaatteena on kehittää selkeitä ja helppokäyttöisiä palveluita, joita useat käyttäjät toivovat. Myös hintapuntarin ominaisuuksia voidaan vielä parannella käyttäjien toiveiden mukaisesti.

– Toivomme käyttäjien lähettävän meille palautetta hintapuntarin ohesta löytyvän palautelomakkeen kautta, Reivinen sanoo.

Tutustu Sähkön hintapuntariin osoitteessa: www.foreca.fi/sahkon-hinta

Foreca

Päivitetty 15.12.2022 klo 13.00

Lue seuraavaksi

Viimeksi katsomasi paikat

Foreca YouTubessa

Viimeksi katsomasi paikat