Mainos latautuu…

Suihkuvirtaukset – yläilmakehän "pikatiet"

Planetaariset tuulet
Suihkuvirtauskartta
Kuvassa polaarinen suihkuvirtaus kulkee Atlantilta Fennoskandian eteläpuolelle ja siitä itään. Suihkuvirtauksen pohjoispuolelle jäävässä Suomessa sää on vuodenaikaan nähden viileää. Kuva: Foreca

Suihkuvirtauksen kulkureitti Suomeen nähden kertoo siitä, onko todennäköisesti odotettavissa vuodenaikaan nähden lämmintä, viileää tai sateista säätä.

Suihkuvirtaukset ovat troposfäärin yläosassa liikkuvia putkimaisia voimakkaan tuulen vyöhykkeitä. Tuulen nopeus on suihkuvirtauksessa kymmeniä metrejä sekunnissa, jopa yli 100 m/s.

Suihkuvirtaukset muodostuvat ilmamassojen raja-alueille. Matalapaineet ja niihin liittyvät säärintamat liittyvät myös ilmamassojen raja-alueisiin, ne näyttävätkin kulkevan sääkartoilla karkeasti katsottuna suihkuvirtauksien reittejä pitkin. Suihkuvirtaukset ovat tärkeä osa matalapaineisiin liittyvien säärintamien rakennetta.

Suihkuvirtaukset kulkevat maapallolla tyypillisesti lännestä itään päin, mutta niiden reitti voi olla hyvinkin mutkitteleva ja siksi suunta voi paikallisesti poiketa länsi-itä-suunnasta reilustikin.

Suihkuvirtaukset: Arktinen, polaarinen ja subtrooppinen

Molemmilla pallonpuoliskoilla on kolme pääsuihkuvirtausta: voimakas polaarinen suihkuvirtaus ja heikommat subtrooppinen ja arktinen suihkuvirtaus.

  • Arktinen suihkuvirtaus puhaltaa arktisen ja polaarisen ilmamassan välissä
  • Polaarinen suihkuvirtaus sijaitsee polaarisen ja keskileveysasteiden ilmamassan välissä
  • Subtrooppinen suihkuvirtaus puhaltaa keskileveysasteiden ilmamassan ja trooppisen ilmamassan välissä

Suomen sään kannalta polaarinen suihkuvirtaus on näistä merkittävin, sillä suurin osa meille kulkeutuvista matalapaineista sateineen kulkee polaarisen suihkuvirtauksen reittiä mukaillen. Arktisen suihkuvirtauksen reittiä pitkin matalapaineen keskuksia kulkee lähinnä Lappiin, ja subtrooppisen suihkuvirtauksen reitin matalapaineet eivät pääse Suomeen asti, vaan pysyttelevät Välimeren tuntumassa.

Suihkuvirtausten syynä ovat ilmamassojen väliset lämpötilaerot. Ilmamassojen välille syntyy troposfäärin yläosaan ns. terminen tuuli, jonka coriolisvoima kääntää ilmamassojen välisen rajapinnan suuntaiseksi. Tämä tuuli havaitaan suihkuvirtauksina. Suihkuvirtaukset ovat voimakkaimmillaan silloin, kun napojen välinen lämpötilaero on suurin, eli aina talvisella pallonpuoliskolla.

Suihkuvirtauksen alueella tuuli on ympäristöään voimakkaampaa ylempänä ilmakehässä.
Suihkuvirtauksen alueella tuuli on ympäristöään voimakkaampaa ylempänä ilmakehässä. Kuva: Pixabay

Suihkuvirtaukset ja ilmamassat sääkartoilla: lämmintä vai kylmää?

Suihkuvirtauksia ja ilmamassoja näytetään usein sääkartoilla, sillä ne näyttävät suursäätilan eli sään suuren mittakaavan yleistilanteen. Mikäli polaarinen suihkuvirtaus tekee U-kirjaimen muotoisen mutkan Pohjois-Euroopan yllä ja jättää Suomen kirjaimen sisälle "pussiin", Suomi kuuluu todennäköisesti kylmemmän ilmamassan piirin, ja sää on kesäisin viileää ja talvisin jopa kylmää.

Mikäli mutka on päinvastainen ja kulkee Atlantilta Suomen pohjoispuolitse itään, Suomen yllä on lauhaa tai lämmintä ilmamassaa ja mahdollisesti korkeapaine, joka voi etenkin kesäisin tarkoittaa lämmintä ja aurinkoista säätä.

Suihkuvirtausalue jää joskus Suomen päälle pidemmäksi aikaa. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että Suomen yli liikkuu suihkuvirtauksen reittiä mukaillen matalapaineen keskus toisensa jälkeen, ja sää on pilvistä ja sateista.

Suihkuvirtauksista on lentoliikenteelle sekä hyötyä että haittaa

Suihkuvirtaus ei ole voimakkuudeltaan tasainen koko maapallon ympäri kiertävä nauha, vaan siinä on voimakkaampia kohtia ja alueita, joilla suihkuvirtaus katoaa lähes olemattomiin. Kuten jokapäiväinen sää, myös maapallon suihkuvirtauskenttä on joka päivä erilainen. 

Lentokoneet käyttävät suihkuvirtauksia hyväkseen aina kun mahdollista. Suihkuvirtauksessa lentäminen lyhentää matka-aikaa ja vähentää lentomatkalla kuluvan polttoaineen määrää. Toisaalta lentokoneet saattavat muuttaa lentoreittiä kohteeseen huomattavasti välttääkseen suihkuvirtauksessa vastatuuleen lentämisen aiheuttamat polttoainekustannukset.

Matka-ajan ja polttoainekulutuksen lisäksi suihkuvirtaukset vaikuttavat lentomatkustamiseen myös turbulenssin kautta. Suihkuvirtausten reunoilla, erityisesti suihkuvirtauksen kylmällä puolella, voi esiintyä ns. kirkkaan ilman turbulenssia. Suihkuvirtauksen reunoille ilmaan syntyy pyörteitä samaan tapaan kuin nopeasti virtaavan joen ranta-alueille. Lentokoneet heittelehtivät pyörteisessä ilmassa. Kirkkaan ilman turbulenssi ei näy tutkalla, ja se saattaa pahimmillaan johtaa jopa henkilövahinkoihin. 

Lue seuraavaksi: Suursäätyyppi kertoo, minkälaista säätä on odotettavissa

Päivitetty 8.2.2021 klo 09.12

Lue seuraavaksi

Viimeksi katsomasi paikat

Foreca YouTubessa

Viimeksi katsomasi paikat

Foreca YouTubessa